2021-11-27 | HKZ- Kwaliteitsmanagementsysteem Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

HKZ – Kwaliteitsmanagementsysteem Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang. Kiwa heeft vastgesteld dat het door Stichting Strong ID Mental Coaching gehanteerde kwaliteitsmanegementsysteem en de toepassing daarvan voldoen aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang, versie 2015 voor het toepassingsgebied: Het bieden van opvang en begeleiding aan (jong) volwassenen (15) middels laagdrempelige dagopvang, dagbesteding en woonbegeleiding.

Met dit certificaat voldoet Stichting Strong ID Mental Coaching eveneens aan de clausules van de ISO 9001:2015.