ThuisPLUS

Stichting Strong-ID | biedt ThuisPLUS ondersteuning

Stichting Strong-ID | biedt ThuisPLUS ondersteuning cliënten die voldoende zelfredzaam zijn om zonder 24- uurs directe aanwezigheid van de zorgaanbieder te functioneren. De cliënten waarvoor vanuit de regionale taak ThuisPLUS kan worden ingezet, zijn uitsluitend mensen met gediagnosticeerde psychiatrische problematiek. Naast de psychiatrische problematiek kan de cliënt andere bijkomende problematiek hebben. Het gaat te allen tijde om cliënten die zelfstandige woonruimte huren of bezitten.

Stichting Strong-ID biedt ThuisPLUS ondersteuning aan

Zij zijn echter onvoldoende zelfredzaam om enkel met de inzet van lokale ondersteuning op vaste momenten thuis te kunnen wonen. De behoefte van de cliënten vraagt om 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning te ontvangen op geplande, ongeplande en ongevraagde momenten.

Op de woonlocatie van Strong ID is, behalve wanneer er incidenten zijn bij cliënten die ambulante begeleiding ontvangen, 24 uur per dag personeel aanwezig.

  • Overdag en in de vroege avond zijn er professionele begeleiders aanwezig.
  • In de avond en nachturen is er een gediplomeerde beveiliger aanwezig.
  • In de avond en nachturen is er naast de beveiliger ook een achterwacht bereikbaar.

Wanneer de beveiliger, vanwege een incident, onze woonlocatie moet verlaten, is de achterwacht telefonisch bereikbaar.