Over ons

De missie van Strong-ID

Onze missie is cliënten ondersteunen met een specifieke zorgbehoefte. Kansen creëren voor cliënten die op meerdere leefgebieden beperkingen ervaren en door hun tegendraadse gedrag vaak niet voor (her)plaatsing binnen een reguliere zorginstelling in aanmerking komen.

De visie van Strong-ID

Onze visie is dat naast de inzet van goed opgeleid en gespecialiseerd personeel, de inzet van ervaringsdeskundigen van doorslaggevend belang kan zijn in het behalen van resultaten bij onze doelgroep. Daarnaast zoeken we de samenwerking met ketenpartners als het wijkteam, de politie en andere overheidsinstellingen.

Regio

Wij hebben met de volgende gemeentes contracten voor het leveren van zorg:

Naam gemeente:

Aanbod:

Leeuwarden

WMO aanvullende begeleiding en dagbesteding via Windkracht058 | Jeugdzorg, specifieke doelgroepen via Innzorg (licht) of individuele maatwerkovereenkomsten met de gemeente (middel/zwaar) | Forensische zorg via Innzorg

Provincie Fryslân

ThuisPLUS pakket A – Basis/Stabilisatie

ThuisPLUS pakket B – Training

Noardeast Fryslân

WMO thuisondersteuning en dagbesteding

Smallingerland

WMO thuisondersteuning, begeleiding groep, kortdurend verblijf en huishoudelijke ondersteuning

Sudwest Fryslân

WMO thuisondersteuning en Jeugd en participatie

Achtkarspelen & Tytjerksteradiel

WMO thuisondersteuning en dagbesteding

De Fryske Marren

WMO thuisondersteuning en Jeugd en participatie

OWO – Gemeenten

WMO huishoudelijke ondersteuning, thuisondersteuning en individuele begeleiding PLUS

Noardwest Fryslân

 

Drenthe Noord

ThuisPlus ondersteuning

Drenthe Zuid

Jeugdhulp

Heerenveen

Huishoudelijke ondersteuning

Lelystad

Huishoudelijke ondersteuning

Tevens is het voor specifieke gevallen mogelijk dat wij met een gemeente een individuele maatwerkovereenkomst afstemmen voor een cliënt met een jeugdzorgindicatie.

Wij kunnen ook ondersteuning bieden aan cliënten met een WLZ indicatie. Dit kan alleen via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.