Specifieke doelgroepen

Dagbesteding

Van dagbesteding naar werk

Werkwijze hygiëneplan Strong-ID  

Om structuur aan te brengen binnen de schoonmaakwerkzaamheden is het pand van Strong-iD verdeeld in drie projecten. Er is een begeleider aangesteld die hoofd verantwoordelijk is voor toegewezen schoonmaakrooster en zijn resultaat. Hierdoor:

  • worden afspraken tussen cliënt en begeleider makkelijker nageleefd en is er meer structuur met betrekking tot de taakverdeling.
  • zal er minder wrijving zijn over taken en het resultaat.

Wanneer de cliënt (volgens zijn zeggen) klaar is met de taak, kan de verantwoordelijke begeleider controleren of de werkzaamheden zijn gedaan. Wanneer het resultaat is goedgekeurd door de begeleider wordt de cliënt met een voedselbon ter waarde van 5 euro beloond.

Om in aanmerking te komen voor een beloning moet de woonruimte van de deelnemende cliënt ook schoon zijn. De persoonlijk begeleider van de cliënt is verantwoordelijk voor de hygiëne binnen de woonruimte van de cliënt. Om dit hygiëne plan goed te laten verlopen is het belangrijk om:

  • de meewerkende cliënt te blijven motiveren.complimenten te blijven geven, omdat deze een grote rol spelen voor de langere termijn.
  • de cliënt aan te spreken op maat. (hiermee bedoelen we het aanspreken van cliënt over het eindresultaat na de verrichte taken met in het achterhoofd het geestelijk vermogen van de cliënt).

Werkwijze doorstromen naar de arbeidsmarkt:

Wanneer de cliënt zich begeleidbaar opstelt, meedoet aan de taken binnen het hygiëneplan van Strong-ID, en vooruitgang laat zien m.b.t. zijn ZRM.

De cliënt zal doorgaans na een periode van minimaal twee maanden door kunnen stromen naar werk of dagbesteding.

 

 

 

 

Ketenpartners.

Een van onze ketenpartners is het uitzendbureau “De Friese jongens”. Dit uitzendbureau is gespecialiseerd in de werkbegeleiding van onze doelgroep. Hier zal de cliënt zich hier voor een periode van minimaal twee maanden moeten bewijzen voordat hij door kan stromen naar een werken op contract. De Friese jongens biedt ten tijde van de proefperiode een bedrag van maximaal 25 euro per dag aan de werknemer. Dit als onkostenvergoeding als levensonderhoud en reiskosten.

Ook bieden we mogelijkheden om dagbesteding te doen bij een restaurant, of autopoetsbedrijf.

De doorstroom, is als volgt:

  • Bij binnenkomst wordt de cliënt gemotiveerd om deel te nemen aan het hygiëneplan. Dit doorgaans voor de periode van minimaal twee maanden.
  • Wanneer de cliënt zijn taken goed uitvoert, Stroomt hij door naar een van onze ketenpartners.
  • Bij de ketenpartner zal de cliënt zich moeten bewijzen voor een periode van minimaal twee maanden, voor een vergoeding van maximaal 25 euro per dag.
  • Wanneer de cliënt zijn werkzaamheden goed uitvoert zal hij doorstromen naar werkgever, en bestaat de kans op een contract.

Sport voor motivatie dagbesteding:

Vanuit MentalSports worden lessen geboden voor weerbaarheid en agressieregulatie. Onderstaand ziet u de lesblokken waar de cliënt zich voor kan aanmelden.

Klik hier voor meer informatie ^

Sporten bij MentalSports

Klik hier voor meer informatie ^