Dagbesteding

Stichting Strong-ID | biedt dagbesteding aan op maat

“Wanneer ik de hele dag iets zinvols heb gedaan, heb ik het idee dat ik meer bijdraag aan de maatschappij dan wanneer ik de hele dag binnen zou zitten. Een zinvolle dag is voor mij dat ik mijzelf heb uitgedaagd in mijn leerproces en hierin op mijn eigen manier en op mijn eigen tempo stappen in kan maken. Door in de keuken bezig te zijn, leer ik niet alleen over praktische zaken, zoals gezonde voeding en over koken, maar ook werk ik aan mijn persoonlijke groei door samen te werken en mijn grenzen aan te geven.”

Sinds begin 2021 biedt Stichting Strong-ID het dagbestedingsproject aan in het nieuw ingerichte centrum voor dagbesteding. Wij bieden dagbesteding aan jongeren en volwassenen die graag een zinvolle daginvulling willen hebben en van lekker eten houden. Onze deelnemers kunnen op hun eigen tempo bijdragen aan dit project en zullen uitgedaagd en geprikkeld worden in elke stap die ze willen ondernemen. Wij bieden deelnemers kansen om zich te ontwikkelen bij koken en alles wat daar omheen draait. In de keuken wordt onder begeleiding geleerd om te koken, budgettering, een gezond en actieve leefstijl te ontwikkelen en te werken volgens schoonmaakregels. De taken worden op het niveau van de deelnemer afgestemd, waardoor iedereen een plekje kan vinden in onze keuken.

Missie en Visie

Onze missie is het bijdrage aan een uitdagende dagbesteding die een gezonde, actieve en bewuste leefstijl motiveert.

Onze visie is om de wereld een stukje gezonder, actiever en bewuster te maken.

Omdat we willen dat iedereen mee kan doen, ongeacht culturele achtergrond of geloofsovertuiging, is ervoor gekozen om te werken met Halal producten. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de wensen en de diëten van de deelnemers.

Strong ID biedt ook dagbesteding in de vorm sport

Stichting Strong-ID biedt dagbesteding aan op maat

 

Naast de dagbesteding in de keuken, en de schilder en- of onderhoudswerkzaamheden op locatie van Strong ID, bieden we u sport als dagbesteding. We bieden u dagbesteding in de vorm van algemeen bewegen, agressieregulatie en weerbaarheidstrainingen aan. De cliënt wordt hier zelfverzekerd door. Dat betekent dat de cliënt vertrouwen krijgt in wat hij of zij kan en wie hij of zij is. Hiermee probeert Strong ID een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de mentale en fysieke gezondheid van de cliënt. Dankzij een goede gezondheid worden de mogelijkheden, om hen in staat te stellen zelfredzaam te zijn, vergroot. Wanneer een cliënt zelfredzaam is geeft dit meer mogelijkheden tot succes op de arbeidsmarkt. De kans op een baan is groter en het salaris zal hoger zijn.

We bieden uitsluitend dagbesteding aan op locatie aan de Willem Loréstraat en de Bote van Bolswertstraat te Leeuwarden.

Dagbesteding op maat aanvragen:

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO):

Om deel te nemen aan de dagbestedingsactiviteiten bij Strong-ID heeft u een geldige zorgindicatie nodig voor dagbesteding. Het wijkteam/gebiedsteam heeft de taak om met u te kijken of u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de WMO. Bij de wijkteams/gebiedsteams in Leeuwarden zijn vrijwilligers en beroepskrachten van Amaryllis aanwezig. Zij kijken samen met u welke ondersteuning past bij uw situatie. Voor een voorziening vanuit de Wmo betaalt u een eigen bijdrage.