Langdurige zorg (pgb)

Stichting Strong ID biedt uitsluitend begeleiding aan cliënten met een WLZ indicatie die voor een persoonsgebonden budget (pgb) kiezen.

Binnen welke sector en met welke intensiteit bieden we zorg:

  • Zorgprofiel ggz-Wonen 1: GGZ Wonen met intensieve begeleiding
  • Zorgprofiel ggz-Wonen 3: GGZ Wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering
  • Zorgprofiel ggz-Wonen 5: GGZ Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding
  • Zorgprofiel VG-Wonen 4: VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
  • Zorgprofiel VG-Wonen 5: VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
  • Zorgprofiel VG-Wonen 6: VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
  • Zorgprofiel VG-Wonen 7: VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering

Leveringsvorm: Volledig Pakket Thuis (vpt)

Bij een vpt blijft u thuis wonen en leveren we het volledige pakket zorg.

Bent u in staat om alleen te wonen dan krijgt u ambulante begeleiding. We zijn niet gecontracteerd voor het leveren van beschermd wonen maar woont u op onze locatie dan krijgt toch de 24-uurs zorg die u nodig heeft.

Wanneer u een indicatie voor Langdurige Zorg heeft en kies je voor Zorg In Natura klikt u op onderstaande knop. Zo wordt u doorverwezen naar de website van Stichting Id for me.