Wachttijd

Stichting Strong ID | wachttijd

Ambulant

De wachttijd is de tijd tussen hen moment dat je een geldige indicatie hebt en het moment dat we kunnen starten met het bieden van de zorg. Voor ambulante begeleiding bedraagt de wachttijd maximaal twee weken.

Intramuraal:

De wachttijd voor een wonen met zorg waarbij er geen sprake is van acute problematiek bedraagt maximaal 2 maanden. Wanneer er sprake is van acute problematiek wordt er, mits er plaats is, binnen 24 uur met de daadwerkelijke zorg gestart. Wanneer er geen directe plaatsing binnen de woongroep mogelijk is bedraagt de wachttijd niet langer dan 14 dagen.

Specialistische Jeugdhulp

De wachttijd voor minderjarige cliënten bedraagt maximaal 4 weken. Wanneer er sprake is van acute problematiek wordt er binnen 24 uur met de daadwerkelijke zorg gestart.

In Friesland geldt momenteel voor Jeugd dat Strong ID individuele maatwerkovereenkomsten aangaat met gemeenten. Momenteel is Strong-ID nog geen gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.