Wachttijd

Stichting Strong ID | De wachttijd

Specialistische Jeugdhulp

De wachttijd voor specifieke doelgroepen, waaronder tegendraadse jeugd, bedraagt maximaal 4 weken. Wanneer er sprake is van acute problematiek wordt er binnen 24 uur met de daadwerkelijke zorg gestart.

Intramuraal:

De wachttijd voor (jong)volwassenen waarbij er geen sprake is van acute problematiek bedraagt maximaal 2 maanden. Wanneer er sprake is van acute problematiek wordt er, mits er plaats is, binnen 24 uur met de daadwerkelijke zorg gestart. Wanneer er geen directe plaatsing binnen de Intramurale voorziening mogelijk is bedraagt de wachttijd niet langer dan 14 dagen.

Ambulant

De wachttijd voor (jong)volwassenen waarbij er sprake is van ambulante begeleiding bedraagt maximaal twee weken.

In Friesland geldt momenteel voor Jeugd dat Strong ID maatwerkovereenkomsten aangaat met diverse partijen. Momenteel is Strong-ID nog geen gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.