Missie

Stichting Strong-ID | Onze missie is kansen creëren

Stichting Strong-ID | Onze missie is kansen creëren voor cliënten die een of meerdere beperkingen hebben, delicten plegen of ander onwenselijk gedrag vertonen. Door het tegendraadse gedrag van de cliënten, is (her)plaatsing binnen een reguliere zorginstelling bijna niet mogelijk. Stichting Strong-ID mental Coaching wil haar cliënten na de intake observeren. Om goed te kunnen observeren is een plaatsing op de woonlocatie van Strong-ID wenselijk. Door de analyse van onze bevindingen kunnen we herhaling van incidenten voorkomen. Door preventief te handelen kunnen we bij delicten snel de politie inschakelen zodat er geen escalatie plaats zal vinden. De combinatie van professionele begeleiders, ervaringsdeskundigen, continue observatie en een laagdrempelig beleid zorgen ervoor dat deze cliënten aansluiting lijken te vinden binnen onze zorginstelling. In veel gevallen leidt deze combinatie tot een succesvolle uitstroom.

Begin bij de oorzaak van de problemen:

Stichting Strong-ID mental Coaching is al vanaf 2018 met onderzoek naar seksueel misbruik van kwetsbare jongens/jong volwassenen bezig. (Jong)volwassenen die binnen de (jeugd)zorg verblijven of die daar eerder verbleven. In de periode van 2018 tot 2021 vonden er meerdere gesprekken plaats tussen de Leeuwarder Courant en slachtoffers van misbruik. De slachtoffers komen uit verschillende gemeenten en hebben direct of indirect te maken gehad met misbruik.

Ook Jeugdhulp Friesland liet aan de Leeuwarder Courant weten dat er sprake is van ‘circuits in de samenleving’. Deze  “circuits” ronselen kwetsbare tieners om seksuele handelingen mee te (laten) verrichten. ,,Volgens Jeudhulp Friesland komen die netwerken ook naar de instellingen”,.

Stichting Strong ID begeleid veel Slachtoffers met een verleden van eerder genoemd seksueel misbruik. Mede door dit misbruik hebben onze cliënten extreme gedragsstoornissen ontwikkeld. Wanneer dit gedrag niet wordt afgeleerd bestaat de kans dat cliënten maatschappelijk gezien buiten de boot vallen. Om te kunnen voorkomen dat cliënten buiten de boot vallen is er intensieve observatie nodig. Door observatie en gesprekken met de cliënten kunnen we de oorzaak van de problemen achterhalen.

Strong-id Mental Coaching - Onze Missie is kansen creëren

Stichting Strong-ID mental Coaching heeft door ervaring, de expertise om het gedrag van slachtoffers die door deze netwerken zijn misbruikt te begrijpen. Zo lukt het Strong ID om cliënten uit specifieke doelgroepen positief te begeleiden. Daarnaast lukt het Strong ID ook om cliënten die extreem tegendraads gedrag vertonen en niet binnen reguliere (jeugd) zorginstellingen passen, zelfredzaam te krijgen. Onze stichting wil de maatschappelijke problemen, die door seksueel misbruik worden veroorzaakt, onder de aandacht brengen en daardoor terugdringen.