27 september 2021 | Rapport controle brandveiligheid panden van Strong-ID