Specifieke doelgroepen

ThuisPLUS

Doelgroep ThuisPLUS

De cliënten waarvoor vanuit de regionale taak ThuisPLUS kan worden ingezet, zijn uitsluitend mensen met gediagnosticeerde psychiatrische problematiek (en eventueel bijkomende andere problematiek) die zelfstandige woonruimte huren of bezitten. De cliënten zijn voldoende zelfredzaam om zonder 24- uurs directe aanwezigheid van de zorgaanbieder te functioneren. Zij zijn echter onvoldoende zelfredzaam om enkel met de inzet van lokale ondersteuning op vaste momenten thuis te kunnen wonen. De behoefte van de cliënten vraagt om 24 uur per dag, 7 dagen per week ondersteuning te ontvangen op geplande, ongeplande en ongevraagde momenten.