Team Strong-id

Ons team

Het team van Stichting Strong-id bestaat als volgt uit:

 

Intern:

Bestuur: We zijn met twee oprichters trotse eigenaars van Stichting Strong-id Mental Coaching. Daarbij doen we eveneens laagdrempelige begeleiding. We zijn dan wel oprichters van Strong-id maar tegelijkertijd zijn we zijn ervaringsdeskundigen. Het bestuur van Stichting Strong-id Mental Coaching bestaat uit 3 personen.

Teamleider: Op dit moment hebben we een teamleider voor 16 uur binnen ons bedrijf.

orthopedagoog: Voor professionalisering van zorgplannen, zrm, werkdoelen hebben we een orthopedagoog (SKJ Geregistreerd)

Begeleiders: Ook hebben we 3 professionele begeleiders. Deze begeleiders zijn supervisors voor de ervaringsdeskundigen ondersteunen daar waar nodig is. Alle jongeren hebben een van deze begeleiders als hoofdbegeleider.

Vacatures: 2 Begeleiders met HBO – SKJ

Vertrouwenspersoon, voorzitter cliëntenraad en klachtenfunctionaris: Een persoon vervult deze functies

Ervaringsdeskundigen: De eerste contacten met de jongeren worden vaak gelegd met inzet van ervaringsdeskundigen. Hier zijn (inclusief directie) 3 van aanwezig.

Stagiaires: Momenteel hebben we twee stagiaires. Deze gaat naar school en zal vanaf 1 september eveneens bij ons in dienst komen.

Vrijwilligers: Inmiddels hebben we 4 vrijwilligers.

Een onderhoudsmonteur is bij ons aangesloten op vrijwilliger basis.

Nachtwakers: We hebben vier nachtwakers in dienst. de diensten rouleren om de 3 nachten. Van deze vier nachtwakers is er een vrijwillig bij ons in dienst. De laatste is als invalkrachtoproepbaar.

 

Het team van MentalSports bestaat als volgt uit:

Directie: We zijn evenals Stichting Strong-id Mental Coaching ook samen eigenaar van MentalSports.

Teamleider: Hier hebben we ook een Teamleider die alle lijnen uitzet op het gebied van sport.

Instructeurs: 2 instructeurs die eveneens begeleiding doen bij Stichting Strong-id Mental Coaching geven les bij MentalSports.

Vrijwilligers: Momenteel hebben we 4 vrijwilligers die les geven op vechtsportgebied.

Stagiaires: Plaats vrij.

Externe contacten zijn niet geregistreerd in verband met AVG (privacywet):