Doelgroep

Stichting Strong ID | Voor cliënten met een specifieke zorgbehoefte:

Stichting Strong-ID biedt intensieve (woon)begeleiding aan (jong)volwassenen. De doelgroep waaraan Strong-ID begeleiding biedt kenmerkt zich door cliënten die veelal een hulpverleningsgeschiedenis hebben in de residentiële (jeugd)zorg, een detentieverleden hebben en/of dakloos zijn geweest. Tevens is Strong-ID bekend met de hulp aan statushouders.

Multiproblematiek:

Stichting Strong ID | Voor cliënten met een specifieke zorgbehoefte

Multiproblematiek en comorbiditeit in de gestelde diagnoses komen veelvuldig voor. Voorbeelden van diagnoses die zijn gesteld bij cliënten die in zorg zijn bij Strong-ID: Antisociale persoonlijkheidsstoornis, Psychotische stoornis, Reactieve hechtingsstoornis, Dysthyme stoornis, Depressieve stoornis, Paniekstoornis, Angststoornis, Posttraumatische stressstoornis (PTSS), Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD), AD(H)D en middelenmisbruik/afhankelijkheid.

De meeste cliënten zijn bekend met (ernstige)gedragsproblemen in combinatie met middelenmisbruik. Zij hebben vaak nog geen startkwalificatie of zijn ongeschoold. Daarnaast hebben ze veelal een beperkt tot geen ziekte inzicht, ernstige beperkingen in het sociaal functioneren en problemen in de emotieregulatie. Dit uit zich in risicovolle situaties. Toezicht is bij deze doelgroep dan ook van groot belang.

24-uurs toezicht:

Strong-ID heeft daarom al preventief nachtwakers ingeschakeld om escalatie en klachten uit de buurt te voorkomen. Zonder toezicht is er een zeer groot risico op escalatie op cliëntniveau en tevens naar de omgeving.

Maatwerk:

Stichting Strong ID | Voor cliënten met een specifieke zorgbehoefte die gebaat zijn bij laagdrempelige hulpverlening. Vanwege een beperkt ziekte inzicht en de aanwezige problematiek hebben cliënten zowel gevraagd als ongevraagd begeleiding nodig.

Strong ID is voor veel cliënten de laatste hoop wanneer ze eerdere zorgverleners hebben (moeten) verlaten vanwege het niet nakomen van de regels of het niet kunnen vinden in de aanpak of benadering.

Werkwijze:

Strong-ID zet zich in voor deze kwetsbare doelgroep. Zij weten deze doelgroep aan te spreken en de persoonlijke situatie te stabiliseren door het inzetten van ervaringsdeskundigen in combinatie met hoogopgeleid, ervaren en gespecialiseerd personeel. Daarnaast wordt bij het begeleiden de mogelijkheden van het sporten in de faciliteiten van Mental Sports ingezet als training om het gedrag te reguleren.

In eerste instantie ligt de focus van de begeleiding op het stabiliseren en voorkomen van escalatie of een terugval. Waar mogelijk wordt ontwikkelingsgericht begeleiding geboden.

Veiligheid en stabiliteit als basis om participatie mogelijk te maken en te bouwen aan zelfredzaamheid.