Visie

Stichting Strong ID | Onze Visie

Strong ID is ontstaan vanuit een maatschappelijke oogpunt. Een visie, die werd gecreëerd door ervaringsdeskundigheid maakte het mogelijk om begeleiding te bieden aan een doelgroep die vaak tussen wal en schip belandt. Ook werd er, na verloop van tijd, licht geworpen op de oorzaak van het explosief stijgend aantal (jongeren) cliënten met ernstige gedragsproblemen. Strong ID werkt pro-actief met de politie en andere overheidsinstellingen samen.

Vanwege extreem afwijkend en/of tegendraads gedrag van cliënten binnen de woonvorm van Strong ID, zijn ervaringsdeskundigen begonnen met een observatie-onderzoek. Het doel van deze intensieve observatie was het achterhalen van de oorzaak van het extreme gedrag.
Na afronding van het observatie-onderzoek kwamen we tot de conclusie dat specifieke cliënten vergelijkbare kenmerken vertonen. Het overeenkomende gedrag wordt veroorzaakt door langdurig en/of stelselmatig seksueel misbruik.