Specifieke doelgroepen

Onderdelen Toyl

TIME OF YOUR LIFE Proeftuin Maatschappelijke Diensttijd

Uren | Onderdelen traject Time of Your Life
1 uur | Startbijeenkomst: – Kennismaking- Introductie Time of your Life- Afstemming doelen met jongere en netwerk- Voormeting
1 uur | Bijeenkomst 2:- Inventarisatie dromen & mogelijkheden; wat wil ik & wat kan ik- Matching met een organisatie
1 uur | Bijeenkomst 3:- Gezamenlijk opstellen van een Plan van aanpak – Trainen van sociale, cognitieve, arbeids- en presentatievaardigheden-
Matching met een organisatie
2 uur | Bijeenkomst 4 en 5:- Trainen van sociale, cognitieve, arbeids- en presentatievaardigheden (met eventueel een presentatiefilmpje voor de app)- Matching met een organisatie
1 uur | Bijeenkomst 6:- Trainen van sociale, cognitieve, arbeids- en presentatievaardigheden – Evaluatie doelen – Matching met een organisatie
3,5 uur | Begeleiding:- Coaching on the job
0,5 uur | Afsluiting:- Evaluatie Time of Your Life- Nameting- Afsluiting
met jongere en netwerk