Nieuws Friesland

Opmerkelijk nieuws binnen Friesland

Volgens Strong ID is er erg veel mis binnen de zorg. Strong ID is een onderzoek gestart naar misstanden binnen de zorg die door cliënten zijn aangekaart. Gebeurtenissen die onze cliënten tijdens hun jeugd zijn overkomen en waardoor ze erg boos zijn. Cliënten die het gevoel hebben dat er niet eerder naar hen is geluisterd. Cliënten die zeggen niet eerder te zijn begrepen en zich daardoor erg alleen hebben gevoeld. Cliënten die door anderen werden gezien als lastig, tegendraads en risicovol. Cliënten met problemen waarvan de oorzaak in veel gevallen vergelijkbaar is. Problemen die zich uiten in onacceptabel gedrag, waarvan de oorzaak bekend was maar waarvoor iedereen de kop in het zand heeft gestoken.

Volgens Strong ID zijn veel delicten te wijten aan boze (ex)cliënten die het gevoel hebben onjuist te zijn bejegend tijdens hun verblijf binnen (jeugd)zorginstellingen.