Specifieke doelgroepen

Motief

Wat is het motief achter Strong-id

Als oprichters willen we iets vertellen over het motief achter Stichting Strong-id Mental Coaching.

Het bestuur bestaat uit leden die ervaring hebben op het gebied van verslaving, schulden, detentie, jeugdzorg, oorlogstrauma’s en inburgering.

Zelf vind ik dat ik als “probleem jongere” tekort gekomen. Zelf was ik hier natuurlijk ook de oorzaak van. Toch denk ik dat wanneer een zorginstelling gekozen zou hebben voor een andere benadering, ik meer kans van slagen had gehad. De gesprekken zijn vaak statisch, en voelt voor de cliënt alsof de connectie tussen hem of haar en de hulpverlener minimaal is.

We bieden vanuit onze Stichting de ontbrekende schakel. Deze ontbrekende schakel is “de ervaringsdeskundige”. Wanneer de ervaringsdeskundige contact legt met de jong volwassene, zien we dat er eigenlijk al heel snel een band ontstaat en dat de gesprekken zonder moeite verlopen. Natuurlijk is het van belang te werken met ervaringsdeskundigen die expertise hebben op meerdere probleemgebieden.

Een belangrijke reden die heeft geleid tot het oprichten van Strong ID:
In de jaren voor de oprichting van Strong ID was het de bestuursleden opgevallen dat er binnen de zorg een groep jongeren buiten de boot viel en onder de radar verdween. De doelgroep, ook wel specifieke doelgroep genoemd, bestaat uit tegendraadse jeugd- en (jong)volwassenen. De doelgroep mijdt zelf ook zorg, en loopt vaak uit gesloten (jeugd)instellingen weg. Toch heeft er niet eerder iemand onderzoek gedaan naar de redenen waarom deze doelgroep tegendraads is en waarom ze de zorg mijden.

Vanaf een januari 2018 startten we met het begeleiden van een specifieke doelgroep. Intensieve inzet door werknemers met verschillende achtergrond en expertises heeft geleid tot een genuanceerd beeld van de omvang- en de soort problematiek waarmee de doelgroep te kampen heeft. We concluderen dat de oorzaak van bijna alle gevallen van complexe problematiek bij tegendraadse jeugd met elkaar overeenkomen. Veel cliënten hebben in een jeugdzorg woonvoorziening of gesloten faciliteit (gevangenis) gezeten waar de veiligheid gewaarborgd zou moeten zijn. Niets is minder waar want de jeugdigen lopen zonder moeite weg uit deze instellingen. In de meeste gevallen worden ze hier tot toe gezet door een andere jeugdige die hier selectief en doelbewust bij te werk gaat. De weglopers zijn meestal jeugdigen die weinig tot geen familiebanden hebben en/of die zijn gediagnosticeerd met ernstige geestelijke en/of gedragsstoornissen. De wegloper wordt naar buiten geleid waar na verloop van tijd een slaapplek wordt aangeboden bij pedofielen. Eenmaal op plaats van bestemming aangekomen laten jeugdigen zichzelf gemakkelijk drogeren waarna de pedofiel zonder moeite tot zijn daad kan overgaan.

Door hetgeen waarin de jeugdige verstrikt raakt, komt de jeugdige in een neerwaartse spiraal terecht waar hij of zij een kleine kans heeft uit te komen. Hierdoor wordt de jeugdige onverschillig hetgeen zich doorzet tot op latere leeftijd en gaat hij of zij tegendraads gedrag vertonen. Daarnaast is de cliënt vaak verstrikt geraakt in een web van chantage en manipulatie, waardoor hij of zij niet zelf moeilijk kan praten over hetgeen hem of haar is overkomen. De ervaringsdeskundige speelt ook hierin een drempelverlagende rol waardoor de eerste stap in de richting van de juiste hulp door een passende instantie kan worden gezet.

Wanneer je jezelf na het lezen van deze pagina nog steeds de vraag stelt waar het explosief stijgend aantal tegendraadse jongeren met extreme gedragsproblemen vandaan komt, verwijs ik je door naar de website: www.revolutienetwerk.nl. Hier kunt u meer informatie vinden over de bevindingen van Strong-ID.