Specifieke doelgroepen

Methode

Werkwijze

Strong-ID biedt individuele (woon)begeleiding en dagbesteding aan jeugd en (jong)volwassenen vanaf vijftien jaar oud. Strong-ID kenmerkt zich door zijn doelgroep in hun taal en belevingswereld te benaderen middels het inzetten van ervaringsdeskundigen in combinatie met gespecialiseerde en ervaren begeleiders. Daarnaast is er de mogelijkheid om binnen de begeleidingsmomenten gebruik te maken van de faciliteiten van MentalSports. Het sporten, onder leiding van coaches die ervaring hebben met de doelgroep, kan worden ingezet als training om het gedrag te reguleren. In de ochtend is er tevens de mogelijkheid om deel te nemen aan het gezamenlijk ontbijt. Dit wordt onder anderen ingezet als een van de middelen om structuur aan te brengen.

Bij het wonen op de locatie van Strong-ID wordt veiligheid gecreëerd door de aanwezigheid van begeleiders vanaf de ochtend tot en met de avond. In de nacht zijn er nachtwakers aanwezig. Zodoende is er veel toezicht aanwezig en kunnen cliënten makkelijk terugvallen op de begeleiding wanneer dit nodig is.

Strong-ID werkt volgens een fasenmodel, van aanmelding tot uitstroming, om doelgericht te werken. De cliënt staat hierbij centraal. Doelen worden samen met de cliënt gesteld aan de hand van de leefgebieden van de Zelfredzaamheidsmatrix. Per leefgebied wordt er gekeken wat de beste hulp is voor de cliënt. De samenwerking met ketenpartners kan een belangrijke sleutel zijn voor het behalen van de doelen van de cliënt. Strong-ID werkt dan ook nauw samen met onder anderen de reclassering, politie, verslavingszorg en het FACT-team.

In eerste instantie ligt de focus van de begeleiding op het stabiliseren en voorkomen van escalatie of een terugval. Waar mogelijk wordt ontwikkelingsgericht begeleiding geboden.

Veiligheid en stabiliteit als basis om participatie mogelijk te maken en te bouwen aan zelfredzaamheid.