Specifieke doelgroepen

De strategie

De visie, missie trategie van Strong-ID

Met de strategie wil Strong ID haar missie en visie te realiseren. voor het behalen van onze kritische succesfactoren, doelstellingen, scenario’s en actieplannen heeft Strong ID het afgelopen jaar aan een nieuwe methodiek gewerkt. Met het nieuwe registratiesysteem waarin gedrag van cliënten wordt vastgelegd wordt een score bepaalt op de leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix. Het motief van de nieuwe werkwijze is dat Strong ID ondersteuning biedt aan een specifieke doelgroep. De doelgroep veroorzaakt vooral in de begin periode (rust of ontzorgperiode) veel overlast. Om deze overlast zoveel mogelijk te beperken heeft Strong ID het afgelopen jaar haar werkwijze verfijnd.