Cliënten

Wil je geholpen worden door Strong-ID?

Als je het zelf niet meer redt, kunt u ondersteuning aanvragen bij de gemeente. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat iedereen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen en meedoen aan de maatschappij.
Samen met jou wordt er gekeken naar je situatie en mogelijke oplossingen. Als je meer ondersteuning nodig heeft dan jouw familie, buren of vrienden kunnen bieden, kunt je dit bij de gemeente aanvragen.

Contact

Wil je een afspraak maken, neem dan contact op met het sociaal wijkteam bij jouw in de buurt of bel met de gemeente via 14 058. Je kan hier aangeven dat je hulp wilt hebben van Strong-ID. Het sociaal wijkteam kijkt samen met jou of Strong-ID de juiste instantie is die aan jouw hulpvraag kan voldoen.

Gemeentehuis openingstijden

Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden

Maandag t/m vrijdag08:30 tot 17:00 uur
Donderdag08:30 tot 19.30 uur