Ambulant

Doelgroep Ambulante begeleiding

Stichting Strong-ID biedt intensieve (woon)begeleiding aan (jong)volwassenen. De doelgroep waaraan Strong-ID begeleiding biedt kenmerkt zich door cliënten die veelal een hulpverleningsgeschiedenis hebben in de residentiële (jeugd)zorg, een detentieverleden hebben en/of dakloos zijn geweest. Tevens is Strong-ID bekend met de hulp aan statushouders.

Multiproblematiek en comorbiditeit in de gestelde diagnoses komen veelvuldig voor. Voorbeelden van diagnoses die zijn gesteld bij cliënten die in zorg zijn bij Strong-ID: Antisociale persoonlijkheidsstoornis, Psychotische stoornis, Reactieve hechtingsstoornis, Dysthyme stoornis, Depressieve stoornis, Paniekstoornis, Angststoornis, Posttraumatische stressstoornis (PTSS), Oppositioneel opstandige gedragsstoornis (ODD), AD(H)D en middelenmisbruik/afhankelijkheid.

De meeste cliënten zijn bekend met (ernstige)gedragsproblemen in combinatie met middelenmisbruik. Zij hebben vaak nog geen startkwalificatie of zijn ongeschoold. Daarnaast hebben ze veelal een beperkt tot geen ziekte inzicht, ernstige beperkingen in het sociaal functioneren en problemen in de emotieregulatie. Dit uit zich in risicovolle situaties. Toezicht is bij deze doelgroep dan ook van groot belang.

Deze kwetsbare doelgroep is gebaat bij laagdrempelige hulpverlening. Vanwege een beperkt ziekte inzicht en de aanwezige problematiek hebben cliënten zowel gevraagd als ongevraagd begeleiding nodig.

Strong ID is voor veel cliënten de laatste hoop wanneer ze eerdere zorgverleners hebben (moeten) verlaten vanwege het niet nakomen van de regels of het niet kunnen vinden in de aanpak of benadering.