Team Strong-id

Ons team

 

Het team van Stichting Strong-id bestaat als volgt uit:

Intern:

Directie: We zijn met twee oprichters trotse eigenaars van Stichting Strong-id Mental Coaching. Daarbij doen we eveneens laagdrempelige begeleiding. We zijn dan wel oprichters van Strong-id maar tegelijkertijd zijn we zijn ervaringsdeskundigen.

Teamleidster: Daaronder hebben we een teamleidster die alles in goede banen leidt. Deze teamleidster heeft voornamelijk een helikopterfunctie en onderhoudt contacten met externe organisaties. Daar waar nodig is, is onze teamleidster eveneens inzetbaar als begeleidster. Hoofdzakelijk wordt dankzij de teamleidster alles volgens ons kwaliteitssysteem geregistreerd.

Begeleiders: Ook hebben we 2 professionele begeleiders. Deze begeleiders zijn supervisors voor de ervaringsdeskundigen ondersteunen daar waar nodig is. Alle jongeren hebben een van deze begeleiders als hoofdbegeleiders.

Ervaringsdeskundigen: De eerste contacten met de jongeren worden vaak gelegd met inzet van ervaringsdeskundigen. Hier zijn (inclusief directie) 3 van aanwezig.

Stagiaires: Momenteel hebben we een stagiair. Deze gaat naar school en zal vanaf 1 september eveneens bij ons in dienst komen.

Vrijwilligers: We hebben sinds kort een docent die laagdrempelig les geeft in Nederlandse taal. Dat betekend dat het voor statushouders die school hebben verlaten toch een mogelijkheid is tot het volgen van Nederlandse les. Daarbij zetten we indien nodig ook een tolk in om Tigrinya taal te vertalen naar Nederlands en Nederlands te vertalen naar Tigrinya taal.

 

Het team van MentalSports bestaat als volgt uit:

Directie: We zijn evenals Stichting Strong-id Mental Coaching ook samen eigenaar van MentalSports.

Teamleider: Hier hebben we ook een Teamleider die alle lijnen uitzet op het gebied van sport.

Instructeurs: 2 instructeurs die eveneens begeleiding doen bij Stichting Strong-id Mental Coaching geven les bij MentalSports.

Vrijwilligers: Momenteel hebben we 4 vrijwilligers die les geven op vechtsportgebied.

Stagiaires: Plaats vrij.

 

 

Externe contacten kun je ten slotte vinden bij het kopje netwerk: